Tổng số: 358
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3175/QĐ-UBND 18/05/2022 Giao biên chế công chức năm 2022
Lượt xem: 10
Tải về 1
23/KH-STTTT 14/02/2022 Triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 0
33/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Lượt xem: 21
Tải về 1
08/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 66
Tải về 0
1166/QĐ-SNV 14/12/2021 Về việc tiếp nhận vào làm công chức
Lượt xem: 18
Tải về 0
501/BC-STTTT 09/11/2021 Việc rà soát,sắp xếp, bố trí công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
Lượt xem: 17
Tải về 0
201/QĐ-STTTT 15/10/2021 Về việc tiếp nhận đối với ông Mai Hải Nam
Lượt xem: 18
Tải về 0
1370/THH-CPĐT 05/08/2021 V/v thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA
Lượt xem: 68
Tải về 0
18/CT-UBND 28/05/2021 Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 202
Tải về 15
919/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý
Lượt xem: 18
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH