Kế hoạch Nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023
Lượt xem: 160
Ngày 08/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 17/KH-STTTT về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục Đẩy mạnh việc nâng cao chỉ số thành phần thuộc phạm vi của Sở Thông tin và Truyền thông, góp phần nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan; xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVC) trong việc phục vụ nhân dân để góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh.

Nội dung của Kế hoạch gồm 09 nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở ; công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách ; trách nhiệm giải trình với người dân ; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công ; thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử; Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2023 và 15 nhiệm vụ chi tiết, cụ thể.

Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc Quán triệt nội dung kế hoạch đến từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị; tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023

Nội dung cụ thể xem chi tiết dưới đây

Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,662
  • Trong tuần: 4,410
  • Tất cả: 2,131,880
Đăng nhập