Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 1165
Ngày 06/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Tải về

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đề án; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh và nghị quyết của Chi bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan; Tiếp tục xây dựng cơ quan công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu với trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác CCHC của tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của trưởng các phòng, đơn vị, công chức, viên chức (CCVC) trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của cơ quan

Nội dung của Kế hoạch gồm 07 nhiệm vụ trọng tâm: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử và 43 nhiệm vụ chi tiết, cụ thể.

Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này. Giao Văn phòng theo dõi việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan theo quy định.

Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập