Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông với nhân dân năm 2023
Lượt xem: 1096
Thực hiện Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông (Sở) ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2023

    Việc thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu đơn vị với nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, làm cho người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của người đứng đầu Sở; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, đồng thời thông tin các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ để thống nhất về tư tưởng chính trị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan. Lắng nghe ý kiến phản ánh, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Xem xét, giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đối thoại

Tải về

Tác giả: Văn phòng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,567
  • Trong tuần: 4,315
  • Tất cả: 2,131,785
Đăng nhập