Tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 160
Ngày 25/2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC), chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC những năm tiếp theo; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; thông qua kiểm tra kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác CCHC đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các cơ quan, đơn vị… Năm 2023, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh sẽ kiểm tra trực tiếp tại 04 huyện và 06 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm của các cơ quan, đơn vị, sự tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; việc thực hiện các quy định về công tác chỉ đạo, điều hành và 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính (cụ thể: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số); việc thực hiện Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh (PCI) cấp tỉnh, Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI)… của UBND tỉnh, của các cơ quan, đơn vị và các nội dung khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính./.

Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,604
  • Trong tuần: 4,352
  • Tất cả: 2,131,822
Đăng nhập