Triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung năm 2023
Lượt xem: 1096
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Để đảm bảo các máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối tại các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đều được bảo vệ phòng, chống mã độc, kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát với hệ thống giám sát của Trung ương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và nâng cao điểm chỉ số An toàn thông tin mạng của tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cài đặt, đăng ký bản quyền phiên bản dành cho người sử dụng cuối đối với hệ thống máy tính tại cơ quan, đơn vị theo số lượng đã được phân bổ

2. Yêu cầu, khuyến nghị khi đăng ký

- Các máy tính đăng ký đúng Tên, Số điện thoại, Email của người sử dụng để tránh trường hợp sai thông tin, quản trị không thể quản lý gây ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ của cơ quan, đơn vị mình.

- Đối với UBND cấp huyện, khi đăng ký, đăng ký lại cho các máy tính tại cấp xã, nên hướng dẫn đăng ký tại trường thông tin Tên người sử dụng theo cấu trúc: Nguyễn Văn A Xã Y để có thể thống kê khi cần thiết.

*Lưu ý:

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, duy trì kết nối số lượng máy trạm đã cài đặt tới máy chủ tập trung theo đủ số lượng phân bổ. Các máy tính đã đăng ký bản quyền, nếu không có kết nối tới máy chủ tập trung trong vòng 7 ngày sẽ chuyển sang trạng thái “Không kết nối”, hàng tháng Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện xóa bản quyền các máy tính đó khỏi hệ thống.

- Trường hợp cài đặt lại Hệ điều hành máy tính hoặc thay đổi máy tính cần xóa bản quyền trên máy tính cũ và đăng ký lại trên máy tính mới.

TẢI BỘ CÀI VỀ TẠI ĐÂY

- Phiên bản dành cho Window 32 bit

- Phiên bản dành cho Window 64 bit

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,746
  • Trong tuần: 4,494
  • Tất cả: 2,131,964
Đăng nhập