Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Dự án, Đề cương và dự toán chi tiết các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên
Lượt xem: 46
Ngày 04/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số: 2875/UBND-KGVX về việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Dự án, Đề cương và dự toán chi tiết các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Trong đó quy định cụ thể về: việc lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Dự án, Đề cương dự toán chi tiết các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên; Thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên; Thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện theo thẩm quyền phân cấp của tỉnh về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ. Đối với Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin dùng chung cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, thì thẩm quyền phê duyệt thuộc UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Xem Văn bản tại đây Tải về

Tác giả: Thu Hằng - Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập