Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5/2022
Lượt xem: 2278
Ngày 05/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 541/STTTT-TTBCXBBC về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 5/2022 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 5/2022 như: Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất (12-13/5); Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (từ 29/4 - 06/5 kéo dài đến Ngày môi trường Thế giới 05/6); Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động (từ 01/5 - 31/5)...

2. Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19; Công văn số 1195/BYT-DP ngày 12/3/2022 của Bộ Y tế về tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Đẩy mạnh tuyên truyền về chiến lược tiêm chủng Vaccine phòng Covid-19, tiêm chủng mũi 3 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên; rà soát những trường hợp trẻ em từ 5 - 12 tuổi đã bị nhiễm Covid-19 để theo dõi và thực hiện tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

3. Tăng cường tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng; tăng cường giám sát, kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật; khuyến khích người dân tăng cường triển khai các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm xăng, dầu, điện, nước…

4. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn bản Luật, Nghị quyết mới được thông qua kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

5. Phổ biến nội dung của Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế- xã hội; Quyết định số 411/QĐTTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 14/04/2022 của UBND tỉnh về Hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; những chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”; Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025...

7. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dành thời lượng phù hợp truyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất trong nuôi trồng thủy sản...

8. Tuyên truyền, giới thiệu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống di sản Mo Mường và quá trình xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại tỉnh Sơn La trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây

Tác giả: Hồng Vân - TTBCXBBC
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập