Cung cấp thông tin, số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019
Lượt xem: 1019
Thực hiện Công văn số 4045/BTTTT-THH ngày 13/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019

Thực hiện Công văn số 4045/BTTTT-THH ngày 13/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019; Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát triển chính phủ điện tử quý IV/2019 tỉnh Sơn La, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin theo Phụ lục I và số liệu tương ứng của cơ quan mình trong file Excel gửi kèm và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 27/11/2019 để tổng hợp (đồng thời gửi bản điện tử về email: cntt.stttt@sonla.gov.vn).

Trường hợp quá thời gian, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào các Thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được cung cấp bởi các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La để tổng hợp và coi như cơ quan, đơn vị không phát sinh hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đó.

Lưu ý:

- Báo cáo Chính phủ điện tử được coi là tài liệu kiểm chứng để chấm điểm cho Bộ tiêu chí về Ứng dụng công nghệ thông tin và Bộ tiêu chí Cải cách hành chính tỉnh Sơn La.

- Tại phụ lục file Excel gửi kèm, các cơ quan cung cấp cả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai dịch vụ công trực tuyến từ Bộ chủ quản (các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giao thông vận tải, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính) thì điền số liệu tương ứng tại file Excel.

(Thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/01/2019 đến 25/11/2019)

Bản mềm  tải về tại đây:

          - Phụ lục I

          - File Excel

Trân trọng cảm ơn./.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập