Cung cấp thông tin, số liệu về phát triển Chính phủ điện tử và tình hình ứng dụng CNTT Quý II/2020
Lượt xem: 1088
Thực hiện Công văn số 1735/BTTTT-THH ngày 12/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020;

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin theo Phụ lục I và số liệu tương ứng của cơ quan mình trong file Excel gửi kèm và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/6/2020 để tổng hợp (đồng thời gửi bản điện tử về email: cntt.stttt@sonla.gov.vn).

Quá thời gian, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào các Thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La để tổng hợp và coi như cơ quan, đơn vị không phát sinh hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đó.

Lưu ý:

- Không sử dụng lại file Phụ lục ở các kỳ báo cáo trước do có sự thay đổi.

- Báo cáo Chính phủ điện tử được coi là tài liệu kiểm chứng để chấm điểm cho Bộ tiêu chí về Ứng dụng công nghệ thông tin và Bộ tiêu chí Cải cách hành chính tỉnh Sơn La.

- Tại phụ lục file Excel gửi kèm, các cơ quan cung cấp cả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai dịch vụ công trực tuyến từ Bộ chủ quản (các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giao thông vận tải, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính) thì điền số liệu tương ứng tại file Excel.

(Thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo)

Bản mềm:

PHỤ LỤC I tải về tại đây

Phụ lục Excel (Dịch vụ công) Tải về tại đây

Trân trọng cảm ơn./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập