Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024
Lượt xem: 109
Ngày 24/5/2024 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/BCĐ về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024

    Việc tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  Tuyên truyền sâu rộng về chuyển đổi số trọng tâm là số hoá các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Cổ vũ, động viên, lan toả, chia sẻ các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hay, mô hình điển hình hiệu quả về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Tải về

Tác giả: Vũ Thúy
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập