Hướng dẫn tuyên truyền tháng 02/2024; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 868
Ngày 29/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 119/STTTT-TTBCXBBC về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 02/2024; trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 02/2024; trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa, xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La năm 2024. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; tích cực đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạo khí thế khẩn trương trở lại làm việc bình thường, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm. 
2. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước; tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân; gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
3. Phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, các văn bản hướng dẫn và chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La; đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục có nội dung về an toàn giao thông…
4. Tích cực tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; tuyên truyền các nội dung về các tiêu chí, ý nghĩa của việc nâng cao Chỉ số PAPI; các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số nội dung, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAPI năm 2024, Sơn La phấn đấu xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trở lên; tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng Internet, hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuyên truyền về chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 
5. Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tuyên truyền chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, đặc biệt vào các tháng mùa hè khi thời tiết nắng nóng; biểu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ, phát triển rừng, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. 
6. Tuyên truyền kết quả công tác xác lập và quản lý biên giới giữa hai nước, các quy định của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các chương trình đồng hành, hỗ trợ trẻ em, phụ nữ, gia đình chính sách, hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng... nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân dân vùng biên giới với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở vùng biên giới. 
7. Tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; tuyên truyền Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024 của tỉnh. 
8. Tuyên truyền Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 30/11/2023 của Tỉnh ủy Sơn La; Kế hoạch của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 30/11/2023 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
9. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 
10. Tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, ban tin tuyên truyền pháp luật về đa dạng sinh học, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm; bảo tồn loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. 
11. Tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TW về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; gắn việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ với việc xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua tại địa phương; sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, tổ chức có liên quan trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
12. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 theo hướng dẫn số 99/HD-BTGTU ngày 15/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 02/2024, Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024 (diễn ra từ ngày 17/02 đến ngày 19/02/2024).
Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây

Tác giả: Hà Hồng Vân - Phòng TTBCXBBC
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập