Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10/2023
Lượt xem: 433
Ngày 29/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1381/STTTT-TTBCXBBC về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 10/2023 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 10/2023 như: Tháng tiêu dùng số (tháng 10/2022); tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2022); tuần lễ học tập suốt đời năm 2023; ngày "Kỹ năng lao động Việt Nam (04/10/2023); ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10); ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903- 13/10/2023)…
2. Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (Ngày 10/10 hàng năm); các hoạt động triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 với chủ đề “Năm chuyển đổi số tỉnh Sơn La, Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”; nhằm nâng cao nhận thức về thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp (Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dữ liệu mở,…); Đồng thời tích cực giới thiệu và tôn vinh những tấm gương điển hình về Chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và đời sống xã hội.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
4. Tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vê và phát triển rừng; các chủ trương, chính sách, các quy định và văn bản liên quan đến quy định về sản xuất, xuất khẩu các chuỗi giá trị ngành hàng và sản phẩm có liên quan đến gây mất rừng và suy thoái rừng của Châu Âu (EU).
5. Tuyên truyền chủ trương xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; công tác triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền các tiêu chí; phổ biến kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm; xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và bài trừ tệ nạn xã hội; phổ biến, giáo dục pháp luật về vay tài sản, thu hồi nợ, hậu quả của “tín dụng đen” và kết quả đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân; kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…
6. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng có hiệu quả loa, đài truyền thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tổ chức các buổi tuyên truyền, diễn đàn về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, trong đó chú trọng đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị lôi kéo như: học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nơi tập trung nhiều người lao động; tổ chức truyền thông về phòng chống ma túy, phòng chống tái nghiện bằng hình thức sân khấu hóa, in ấn phát hành tờ rơi, pa nô tuyên truyền...
7. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, của các văn bản Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện tuyên truyền trực quan (các bản tin công cộng, pano áp phích, băng zôn, màn hình led…). Xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh…
8. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các dự án, chương trình giảm nghèo bền vững; thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện.
9. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
10. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam; tuyên truyền các hoạt động về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng phát hiện sớm, can thiệp dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2030.
11. Thông tin, tuyên truyền về các quy định, chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin theo quy định và các hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị; tập trung việc hướng dẫn, thông tin người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính , dịch vụ công trực tuyến nhằm khuyến khích việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
12. Tuyên truyền các sự kiện nổi bật hoạt động của người cao tuổi: Liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc; Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023; Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018 - 2023.
13. Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh sơn La; Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 09/11/2021 về triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025…
14. Tăng cường tuyên truyền về giáo dục; phổ biến các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về các nội dung của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho thanh thiếu niên nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng; tăng cường lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.
15. Tuyên truyền về hoạt động du lịch nông thôn, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền và thông tin về các sản phẩm đặc trưng, các chương trình du lịch, các khu, điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh; đưa thông tin đến công chúng và du khách; đẩy mạnh chuyển đổi số về du lịch, phát triển hệ thống du lịch thông minh; tăng cường quảng bá về du lịch nông thôn của tỉnh trên các phương tiện truyền thông, nền tảng công nghệ số; tăng cường tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
16. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, thời gian từ 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023.
17. Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 28 (tháng 10/2023), ngày “toàn dân phòng cháy, chữa cháy” lần thứ 22 (ngày 04/10/2023).
18. Đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời tuyên truyền kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm về bảo vệ đa dạng sinh học.
19. Tích cực tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, ứng phó cho người dân, giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất; tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp; tải các chương trình phát thanh có nội dung phù hợp với yêu cầu công tác tuyên truyền ở địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/159408/Danh-sach-cac-chuongtrinh-phat-thanh-nam-2023--dot-1-.html ).

Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây

Tác giả: Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,680
  • Trong tuần: 4,428
  • Tất cả: 2,131,898
Đăng nhập