Hướng dẫn tuyên truyền tháng 11/2023
Lượt xem: 499
Ngày 31/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1525/STTTT-TTBCXBBC về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 11/2023 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 11/2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 11/2023 như: Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em (25/11); Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023 (từ 20/10 - 19/11/2023); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (từ 15/11 đến ngày 15/12/2023); Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 (từ 10/11 đến ngày 10/12/2023); …

2. Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Hướng dẫn 90/HD/BTGTU, ngày 12/10/2023 của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp Chỉ thị số 21-CT/TW, Kế hoạch số 183-KH/TU và các nội dung có liên quan. Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Sơn La; công tác triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số hằng năm và các văn bản có liên quan; các nhiệm vụ về: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số và triển khai Đô thị thông minh.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề hàng năm và năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”; Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc “không điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác”; cảnh báo các nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông (TNGT), hậu quả của TNGT, nhất là TNGT liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, TNGT trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đèo dốc, đoạn đường thường xuyên xảy ra mưa, mù, trơn trượt; chế tài xử lý vi phạm; quy định của pháp luật liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm; xây dựng bài viết tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiên tiến; đồng thời phê phán các hành vi cố ý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng các chuyên mục hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

4. Phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và nội dung tuyến đường và thời gian hoạt động đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh; vận động nhân dân tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường; thông tin kịp thời về kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, những trường hợp vi phạm, những địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường... Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030.

5. Tuyên truyền thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật; về hậu quả, tác hại của ma túy; tình hình, kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh… hướng dẫn, sản xuất, phát hành các sản phẩm văn hoá tuyên truyền, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, các thiết chế văn hóa cơ sở, tuyên truyền lưu động; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và xây dựng xã, phường, thôn, xóm, làng, bản, tổ dân phố lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

6. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn của Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2045, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống kháng thuốc, nhằm thay đổi hành vi để sử dụng thuốc kháng vi sinh vật có trách nhiệm, ngừng lạm dụng và sử dụng thuốc kháng vi sinh vật sai mục đích; ngăn ngừa nhiễm trùng và sự lây lan của chúng…

7. Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở triển khai tuyên truyền đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về mục đích kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023, cách thức thực hiện và thời điểm thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động của tỉnh.

8. Tăng cường tuyên truyền, phố biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của các ngành, lĩnh vực.

9. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng, kỹ năng về phòng thủ dân sự; các hành vi cấm trong phòng thủ dân sự… để nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng thảm hoạ, sự cố để kích động, lôi kéo.

10. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền ở cơ sở về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

11. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất cho cộng đồng nhất là đối với khách du lịch và người dân tại các khu vui chơi giải trí có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ biết để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tuyên truyền chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh thủy sản và công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân.

12. Các cơ sở truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã lựa chọn, tải các chương trình phát thanh có nội dung phù hợp với yêu cầu công tác tuyên truyền ở địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn, tài liệu gồm các file chương trình phát thanh sản xuất năm 2023 do Cục Thông tin cơ sở up load (đợt 2) trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/160605/Danh-sach-cac-chuongtrinhphat-thanh-nam-2023--dot-2-.html).

Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây

Tác giả: Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,640
  • Trong tuần: 4,388
  • Tất cả: 2,131,858
Đăng nhập