Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2023
Lượt xem: 302
Ngày 28/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1182/STTTT-TTBCXBBC về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2023 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 9/2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 9/2023 như: kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; Ngày khai giảng năm học mới (5/9); Ngày Thành Lập Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (10/9); Ngày kỉ niệm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp Quốc (20/9); ngày Quốc tế Hòa bình (21/9); ngày Du lịch thế giới (27/9); Tết Trung thu (ngày 15/08 Âm lịch tức ngày 29/9 Dương lịch)…

2. Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo; nâng cao năng lực tổ chức sản xuất của các hợp tác xã, hộ sản xuất; tuyên truyền các chương trình xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm gạo đặc sản, chất lượng cao của tỉnh; các chính sách hỗ trợ nông dân, thương nhân trong công tác đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

4. Tuyên truyền, đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân về công tác phòng chống dịch bệnh động vật; tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về các bệnh dịch nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đặc biệt lợn nhập trái phép vào địa bàn tỉnh.

5. Tuyên truyền Triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hợp tác xã  nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nông sản, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, do thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp thành công; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; làm chủ thể sản phẩm OCOP, chủ sở hữu thương hiệu và kết nối sản xuất với tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

6. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao nhận thức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong tình hình mới; phát huy hiệu quả những thành tựu, kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua để học tập, nhân rộng. Thông tin, tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; tích cực phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thông tin hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn.

7. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

8. Tuyên truyền, phổ biến về tài nguyên nước, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước đối với hoạt động chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường; tuyên truyền nhân rộng các nhân tố tích cực, chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đồng thời công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; định hướng giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức và chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, sơ chế, chế nông sản nói riêng và bảo vệ môi trường các lĩnh vực khác nói chung; tuyên truyền người dân tăng cường giám sát, phát hiện hành vi gây tổn hại toàn nguồn nước; có trách nhiệm ngăn chặn và báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

9. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền với phương châm dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện để mỗi người dân chủ động thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, ứng phó cho người dân, giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất.

10. Tuyên truyền các quy định của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về trường có chất lượng giáo dục cao ở khu vực có khả năng xã hội hóa cao; tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch 199/KH-UBND, ban hành ngày 10/08/2023 của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển hệ thống các trường mầm non, phổ thông công lập có chất lượng dịch vụ giáo dục cao ở khu vực có khả năng xã hội hóa cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III và các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025.

11. Tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; tích cực tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023; hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia - 10/10; đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; khuyến khích nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số và kỹ năng an toàn, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet.

12. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác Chữ thập đỏ.

13. Thông tin, tuyên truyền về các giá trị từ nguồn tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh, nguồn tài liệu lưu trữ quốc gia; phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường khai thác, công bố, giới thiệu thông tin tài liệu lưu trữ quốc gia về phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương…

14. Tuyên truyền triển khai ứng dụng phần mềm "Người trợ lý ảo" trong phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ AI, trọng tâm là các nguy cơ, rủi ro từ các ứng dụng công nghệ AI; không sử dụng công nghệ AI để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật./.

Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây

Tác giả: Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1,590
  • Trong tuần: 4,338
  • Tất cả: 2,131,808
Đăng nhập