Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2024
Lượt xem: 58
Thực hiện chỉ đạo, định hướng tháng 7/2024 của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về những nội dung thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải tài liệu hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2024 để các đơn vị sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân trên địa bàn.
Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây
Tác giả: Hà Hồng Vân - Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập