CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1/2024/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 27/06/2024
Ngày kết thúc: 27/07/2024
Lượt xem:3
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1/2024/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 29/04/2024
Lượt xem:161
21806/STTTT-TTBCXBBC
Ngày bắt đầu: 18/12/2023
Ngày kết thúc: 18/01/2024
Lượt xem:4
31220/CXBIPH-TTPC
Ngày bắt đầu: 12/10/2023
Ngày kết thúc: 11/12/2023
Lượt xem:177
4245/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 10/03/2023
Ngày kết thúc: 10/04/2023
Lượt xem:109
51453/STTTT-TTBCXBBC ngày 31/10/2022
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:39
6 34/STTTT-CNTTVT
Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc: 04/05/2022
Lượt xem:105
7DTVB
Ngày bắt đầu: 02/10/2020
Ngày kết thúc: 02/11/2020
Lượt xem:194
8
Ngày bắt đầu: 08/05/2020
Ngày kết thúc: 08/06/2020
Lượt xem:205
9DTVB
Ngày bắt đầu: 14/11/2019
Ngày kết thúc: 29/11/2019
Lượt xem:236
10DTVB
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 29/11/2019
Lượt xem:244
12
Danh sách các ý kiến góp ý
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập