Luật An ninh mạng
Số ký hiệu văn bản 24/2018/QH14
Ngày ban hành 12/06/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Luật An ninh mạng
Hình thức văn bản Luật - pháp lệnh
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới