Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 13/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13-QĐ-STTTT.pdf
Văn bản mới