Lượt xem: 21

Thống kê cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 17h00' ngày 10/5/2021

Huyện, Thành phố

Dân số

Tổng smartphone

Số Bluezone đã đăng ký số điện thoại

So với ngày 09/5/2021

Tỷ lệ Bluezone đã đăng ký số điện thoại/Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ số smart phone

Xếp hạng

Huyện Bắc Yên

66,248

40,195

5,142

+12

7.76%

12.79%

11

Huyện Mai Sơn

162,696

113,112

16,472

+47

10.12%

14.56%

8

Huyện Mường La

98,760

52,796

9,078

+23

9.19%

17.19%

4

Huyện Mộc Châu

112,402

85,120

17,540

+91

15.60%

20.61%

2

Huyện Phù Yên

113,779

66,389

11,297

+49

9.93%

17.02%

5

Huyện Quỳnh Nhai

63,447

33,128

5,741

+29

9.05%

17.33%

3

Huyện Sông Mã

152,889

86,484

12,361

+34

8.08%

14.29%

9

Huyện Sốp Cộp

49,554

26,570

3,956

+9

7.98%

14.89%

6

Huyện Thuận Châu

171,680

91,044

12,230

+79

7.12%

13.43%

10

Huyện Vân Hồ

61,435

36,765

4,223

+7

6.87%

11.49%

12

Huyện Yên Châu

78,572

48,206

7,163

+48

9.12%

14.86%

7

Thành phố Sơn La

103,392

99,848

29,661

+67

28.69%

29.71%

1

Số thuê bao chưa xác định được huyện nào

 

505

44

 

 

 

 

Toàn tỉnh

1,234,854

780,162

134,908

+495

10.93%

17.29%

60/63

 

 

Tác giả:Phòng TTBCXB
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 444
  • Trong tuần: 2,421
  • Tất cả: 516,937
Đăng nhập