Lượt xem: 36

Thống kê cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 17h00' ngày 11/5/2021

Huyện, Thành phố

Dân số

Tổng smartphone

Số Bluezone đã đăng ký số điện thoại

So với ngày 10/5/2021

Tỷ lệ Bluezone đã đăng ký số điện thoại/Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ số smart phone

Xếp hạng

Huyện Bắc Yên

66,248

40,195

5,153

+11

7.78%

12.82%

11

Huyện Mai Sơn

162,696

113,112

16,514

+42

10.15%

14.60%

8

Huyện Mường La

98,760

52,796

9,089

+11

9.20%

17.22%

4

Huyện Mộc Châu

112,402

85,120

17,584

+44

15.64%

20.66%

2

Huyện Phù Yên

113,779

66,389

11,327

+30

9.96%

17.06%

5

Huyện Quỳnh Nhai

63,447

33,128

5,762

+21

9.08%

17.39%

3

Huyện Sông Mã

152,889

86,484

12,397

+36

8.11%

14.33%

9

Huyện Sốp Cộp

49,554

26,570

3,961

+5

7.99%

14.91%

6

Huyện Thuận Châu

171,680

91,044

12,270

+40

7.15%

13.48%

10

Huyện Vân Hồ

61,435

36,765

4,230

+7

6.89%

11.51%

12

Huyện Yên Châu

78,572

48,206

7,183

+20

9.14%

14.90%

7

Thành phố Sơn La

103,392

99,848

29,699

+38

28.72%

29.74%

1

Số thuê bao chưa xác định được huyện nào

 

505

44

 

 

 

 

Toàn tỉnh

1,234,854

780,162

135,213

+305

10.95%

17.33%

60/63

 

 

Tác giả:Phòng TTBCXB
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 451
  • Trong tuần: 2,428
  • Tất cả: 516,944
Đăng nhập