Lượt xem: 57

Thống kê cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 17h00' ngày 12/5/2021

Huyện, Thành phố

Dân số

Tổng smartphone

Số Bluezone đã đăng ký số điện thoại

So với ngày 11/5/2021

Tỷ lệ Bluezone đã đăng ký số điện thoại/Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ số smart phone

Xếp hạng

Huyện Bắc Yên

66,248

40,195

5,168

+15

7.80%

12.86%

10

Huyện Mai Sơn

162,696

113,112

16,553

+39

10.17%

14.63%

7

Huyện Mường La

98,760

52,796

9,105

+16

9.22%

17.25%

4

Huyện Mộc Châu

112,402

85,120

17,613

+29

15.67%

20.69%

2

Huyện Phù Yên

113,779

66,389

11,354

+27

9.98%

17.10%

5

Huyện Quỳnh Nhai

63,447

33,128

5,779

+17

9.11%

17.44%

3

Huyện Sông Mã

152,889

86,484

12,414

+17

8.12%

14.35%

8

Huyện Sốp Cộp

49,554

26,570

3,963

+2

8.00%

14.92%

6

Huyện Thuận Châu

171,680

91,044

12,307

+37

7.17%

13.52%

9

Huyện Vân Hồ

61,435

36,765

4,236

+6

6.90%

11.52%

11

Huyện Yên Châu

78,572

48,206

7,192

+9

9.15%

14.92%

6

Thành phố Sơn La

103,392

99,848

29,837

+138

28.86%

29.88%

1

Số thuê bao chưa xác định được huyện nào


505

44

Toàn tỉnh

1,234,854

780,162

135,565

+352

10.98%

17.38%

60/63

 

 

Tác giả:Phòng TTBCXB
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 2,406
  • Tất cả: 516,922
Đăng nhập