Lượt xem: 99

Học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, từ ngày 12 – 13/08/2022

Chi bộ sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông đã được nghe đồng chí Phạm Quốc Chinh – Bí thư chi bộ giới thiệu, quán triệt những nội dụng cơ bản của 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ Năm Khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chi ủy chi bộ đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên sau học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cần nâng cao nhận thức và vận dụng vào thực tiễn để để xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp (1/2 ngày) và tự nghiên cứu (01 ngày). Toàn bộ Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Năm, Khóa XIII đã được Chi ủy chi bộ gửi tới tất cả các đồng chi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên hệ thống mạng nội bộ và Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chi ủy chi bộ


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 3,775
  • Trong tuần: 26,934
  • Tất cả: 1,139,555
Đăng nhập