• 05/07/2024

  Ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024

  Ngày 03/7/2024 Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTC về ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024

 • 04/07/2024

  KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA TỈNH SƠN LA

  Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương “Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính; tập trung xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số”, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 78/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 16/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đã chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn, nghiên cứu các gói chính sách hỗ

 • 04/07/2024

  Tỉnh Sơn La hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh

  Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06/CP. Tuy nhiên, để tránh trùng lặp về nội dung triển khai, chức năng nhiệm vụ được giao và giảm đầu mối đối với các Ban chỉ đạo có chung về thành viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ (02 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do đồng chí Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Tổ trưởng), việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách h&agrav

 • 04/07/2024

  Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu, tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024”

  Ngày 25/6/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tỉnh Sơn La tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu, tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024”.

 • 19/06/2024

  Sơn La Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024

  Chỉ số CCHC tỉnh Sơn La năm 2023 đạt 88,66%, tăng 1,88%, giữ mức trên bảng xếp hạng so với năm 2022; xếp thứ 13/63 tỉnh/thành phố; thuộc nhóm B của cả nước (năm 2022 đạt 86,78%, xếp thứ 13/63 tỉnh/thành phố); đứng thứ 6/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc (năm 2022, đứng thứ 4/14 tỉnh); trong đó có 02 Chỉ số thành phần đứng đầu bảng xếp hạng (Chỉ số thành phần “Cải cách thể chế” đạt 97,37/10 điểm; Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy” đạt 96,93/12 điểm, tăng 46 bậc so với năm 2022); Chỉ số thành phần “Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số” tăng 21 bậc so với năm 2022 

 • 14/06/2024

  Tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến ““Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024

  Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC). Đẩy mạnh phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong tuyên truyền thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC, nhất là trong vai trò đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh; hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh Sơn La trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện

 • 04/06/2024

  Kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024.

  Ngày 03/6/2024 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành công văn số 806/VPUB-KSTTHC về việc công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024.

 • 08/05/2024

  Công khai Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

  Ngày 04/5/2024 văn phòng UBND tỉnh đã ban hành công văn số  625/VPUB - KSTTHC về việc công khai Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

 • 23/04/2024

  Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh Quý I/2024

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 12/4/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; đại diện các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu c

 • 23/04/2024

  Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (Par Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Sáng 17/4/2024, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS), Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Par Index). Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện một số cơ quan của Đảng, Quốc

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập