Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉsố Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 530
Thực hiện Công văn số 118/UBND-KGVX ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 65//BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá DTI 2022 theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022

     Để có số liệu đầy đủ về cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông,

     Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các Ban quản lý trực thuộc UBND tỉnh; Cục thống kê; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La; Các doanh nghiệp Viễn thông; Viettel Post; Bưu điện tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Các Trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn tỉnh cung cấp các số liệu theo biểu mẫu (click vào từng phụ lục để tải về)

          PHỤ LỤC I                                                       PHỤ LỤC II

      Số liệu cung cấp của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 20/02/2023.

     Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương Thuý - Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông;

     Điện thoại: 0982.688.084.

     Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện./

Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập