Đăng ký thông tin kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân tư
Lượt xem: 3449
Ngày 25/02/2021, Bộ Công an đã khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến đưa vào vận hành, khai thác chính thức trên diện rộng từ ngày 01/7/2021

Ngày 25/02/2021, Bộ Công an đã khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến đưa vào vận hành, khai thác chính thức trên diện rộng từ ngày 01/7/2021; từ đó, khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, sẽ được loại bỏ bản giấy của thành phần hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công dân từ việc khai thác CSDL quốc gia về dân cư.

Để tổng hợp nhu cầu kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư đúng mục đích, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố đăng ký, cung cấp thông tin theo Mẫu phiếu đăng ký để tổng hợp, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an cấu hình, cấp quyền khai thác dịch vụ (thời gian thử nghiệm từ nay đến 15/6/2021; sử dụng chính thức từ 01/7/2021).

Lưu ý:

- Bản mềm Phiếu đăng ký tương ứng với từng cơ quan theo bảng dưới

- Quá trình điền phiếu không thay đổi các thông tin về Tên dịch vụ công, Mã DVC. Trường hợp cơ quan không có thủ tục tương ứng với dịch vụ có sẵn trong mẫu phiếu thì ghi chú tại Cột Cơ quan thực hiện là: “Thủ tục không thuộc phạm vi giải quyết”.

2. Phiếu đăng ký (được ký số hoặc sao y theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP) xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trong ngày 20/5/2021; Quá thời hạn trên, nếu các cơ quan không có phản hồi, Sở Thông tin và Truyền thông hiểu là cơ quan không có nhu cầu khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông không chịu trách nhiệm khi không được cấp quyền kết nối.

Trân trọng./.

DANH SÁCH PHIÊU ĐĂNG KÝ THEO TỪNG CƠ QUAN

 

STT

Tên cơ quan

Phiếu đăng ký

1

Sở Công thương

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SCT

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SGD

3

Sở Giao thông vận tải

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SGTVT

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SKHDT

5

Sở Khoa học và Công nghệ

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SKHCN

6

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SLDTBXH

7

Sở Ngoại vụ

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SNgV

8

Sở Nội vụ

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SNV

9

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SNNPTNT

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_STNMT

11

Sở Tài chính

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_STC

12

Sở Tư pháp

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_STP

13

Sở Thông tin và Truyền thông

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_STTTT

14

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SVHTTDL

15

Sở Xây dựng

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SXD

16

Sở Y tế

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SYT

17

Bảo hiểm xã hội tỉnh

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_BHXH

18

Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_TP

19

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_BY

20

Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_MS

21

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_MC

22

Ủy ban nhân dân huyện Mường La

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_ML

23

Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_PY

24

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_QN

25

Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SM

26

Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_SC

27

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_TC

28

Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_VH

29

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu

TẢI VỀ TẠI ĐÂY_YC

 

 


Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập